Podmínky používání VIDA! profilu

Provozovatel

Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
se sídlem Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno
identifikační číslo: 29319498
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1779
(dále jen "Správce")

Registrací do VIDA! profilu na adrese https://profil.vida.cz/:

Udělujete Správci souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: e-mailovou adresu, uživatelské jméno, data z exponátů nahraná na vstupenku.

 1. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zajištění funkčnosti VIDA! profilu.
 2. Expirační doba dat na https://profil.vida.cz/ činí 6 měsíců ode dne jejich nahrání na vstupenku do expozice. Po uplynutí doby 6 měsíců ode dne nahrání dat není zaručeno, že budou data dále na https://profil.vida.cz/ uchována. Správce má zároveň právo data s nevhodným obsahem vymazat i před uplynutím doby 6 měsíců. Údaje nutné k založení profilu (uživatelské jméno a e-mail) jsou zpracovávány po dobu 5 let.

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@vida.cz nebo Křížkovského 554/12, 603 00 Brno.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.